Vol. 1 No. 1 (2022): Uluslararası Yönetim Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1

Published: 2023-01-27