Journal of Advancements in Education

Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam

Journal of Advancements in Education (JAE), eğitim bilimleri alanında saygın bir hakemli dergi olup Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanmaktadır.

Derginin temel amacı, eğitimdeki ilerlemelere dair özgün derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki edebiyat ve kitap incelemeleri, ve alanına katkıda bulunacağı düşünülen tam metinli basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır; hepsi eğitimdeki ilerlemelere özel olarak hazırlanmıştır.

Journal of Advancements in Education (JAE), eğitimdeki teknolojik gelişmeleri yaygınlaştırmayı hedefleyen bir kapsamla ortaya çıkmıştır. Dergi, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi çeşitli disiplinlerde iletişim, teknoloji ve değerlendirme alanlarında bilimsel düşünce ve uzmanlık üreten bir disiplinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yazım Kuralları

Makaleler, belirlenen akademik standartlara uygun olarak APA 7 stiline bağlı kalarak yazılmalıdır. Makalelerin kelime sayısı minimum 5000, maksimum 7000 kelime aralığında olmalıdır. İlgili şablona aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Makale şablonu

Manuscript gönderimi ile birlikte benzerlik raporu da sunmalısınız; benzerlik oranı %10'dan az olmalıdır.

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2023): Journal of Advancements in Education
Tüm Sayıları Göster