HAVALİMANLARINDA YAPAY ZEKÂNIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ YOLCU DENEYİMLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Havacılık- Havalimanı Yönetimi- Yolcu Deneyimi- Yapay Zekâ

Özet

Gelişmekte olan ülkelerde yapay zekâ, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekâya sahip olma yeteneğidir. Yapay zekâ, veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknikler kullanılarak havalimanları gibi kilit sektörlerde kullanılmaktadır. Havacılık sektörü sürekli gelişen ve yenilikçi çözümler sunan bir sektör olduğundan dolayı AI teknolojisi seyahat endüstrisinde büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zekâ, yolculara bilgi sağlamak, uçuş durumuyla ilgili en güncel bilgileri sağlamak, rehberlik sağlamak gibi görevlerde kullanılmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi aynı zamanda hava trafik yönetimi, rota planlama, tehdit analizi, operasyonel verimlilik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Havalimanları modern toplumda önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zekâ, yolcu deneyimini iyileştirmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunmak üzere çalışmaktadır. Yapay zekâ, gerçek zamanlı uçuş bilgileri sağlayarak ve hizmetleri yolcuların tercihlerine göre uyarlayarak zaman tasarrufu sağlamaktadır. Yapay zekâ, havalimanı operasyonlarını ve güvenlik süreçlerini kolaylaştırabilir ve havalimanlarının çevresel hedeflerine katkıda bulunabilir. Veri toplama örnekleminde 14 kişiyle yüz yüze görüşme yapılmış olup, her görüşme ortalama 5 ila 6 dakika sürmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Kullanılan analiz yöntemi Maxqda analiz programı ile gerçekleştirilen içerik analizidir. Sonuçlar iki ana tema ve sekiz alt temaya ayrılarak kodlama yoluyla incelenmiştir. Sonuçlar, katılımcıların yapay zekaya olan güvensizliği ile düşük teknolojik okuryazarlık arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösterdi ve yapay zekanın yolcu deneyimini iyileştirme potansiyelini vurgulamıştır.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-28