Editör Kurulu

İMTİYAZ SAHİBİ

Akademik Çalışmalar Derneği adına Doç. Dr. Osman YILMAZ - Batman Üniversitesi

Baş Editör 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Meriç YAZICI - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe AKDEMİR ÖMÜR - İstanbul Üniversitesi

 

Editör Kurulu 

Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT- Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Özge Yalçıner ERCOŞKUN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. George M. Aspridis - University of Thessaly, Greece

Prof. Dr. Édgar Giovanni Rodríguez-Cuberos - Fundación Universitaria del Areaandina, Colombia

Doç. Dr. Osman YILMAZ - Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Ensar AĞIRMAN- Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Serdar NERSE - Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ASLAN- İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç. Dr. Sefer DARICI- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇANAKÇIOĞLU- İstanbul Gelişim Üniversitesi

Associate Professor Ahmad Albattat - Management and Science University, Malaysia

Dr. Yin Jun - Shenzhen University, China

Dr. Nikolaos Trihas - Hellenic Mediterranean University, Greece

Dr. Konrad SZOCIK- University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland

Dr. Ikenga Godwin Uzoamaka - Vrije Universiteit, Amsterdam

Dr. Vassiliki Exarchou - University of Thessaly, Greece

Dr. Başak ÖZARSLAN DOĞAN - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Hakan Tahiri MUTLU- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr.  Kerem KAPTANGİL- Sinop Üniversitesi

Dr.  Hakan AKIN-   Yüksek İhtisas Üniversitesi

Dr.   Dilek Özlem ESEN- Kocaeli Üniversitesi

Dr.  Ezgi DEMİR- Gebze Teknik Üniversitesi

Dr.  İpek ÖZENİR- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr.  Aynur ACER- Arel Üniversitesi

Dr. Mehmet Akif COŞKUN

Dr. Mesut ÖZTIRAK- İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Dr. Binnur GÜRÜL- İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Vildan Bayram - İstanbul Aydın Üniversitesi