ÖĞRETMENLERDE MENTAL İYİ OLUŞ VE ETİK DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yazarlar

  • Hacer SÖNER ÜNSAL Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Muammer ERDOĞAN
  • Adem ÇAY
  • Ramazan ŞEN
  • Eyüp ERDOĞAN
  • Sedat UÇAK

Anahtar Kelimeler:

öğretmen- mental iyi oluş- etik davranışlar

Özet

Bu araştırma, öğretmenlerin mental iyi oluş ve etik davranışlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve etik davranışların öğretmenlerin mental iyi oluş düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren farklı kamu okullarında görev yapan 150’si kadın (%63,3) ve 87’si erkek (%36,7) olmak üzere 237 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde regresyon ve korelasyon analiz deseni kullanılmıştır. Etik davranışların mental iyi oluşu yordamada düzeyini belirlemek için standart çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda; etik davranışlar ve mental iyi oluş arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca etik davranışların mental iyi oluşu anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen bu bulgulara uygun olarak önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

SÖNER ÜNSAL, H., ERDOĞAN, M., ÇAY, A., ŞEN, R., ERDOĞAN, E., & UÇAK, S. (2022). ÖĞRETMENLERDE MENTAL İYİ OLUŞ VE ETİK DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/130