Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Journal of Management Theory and Practices Research– JMTPR Haziran 2023 Cilt: 3 Sayı: 2 sayısından itibaren Dergipark altyapısı üzerinden yayınlanacaktır. bu nedenle makale gönderim işlemlerini https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmtpr adresinden yapmanız önemle rica olunur.

  BU ALTYAPIDAN GÖNDERİLEN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

Makaleler

I) Editör Değerlendirme Süreci (15 gün)

 • Dergimizde makaleler intihal taramasından sonra öncelikle editör tarafından şekil, içerik ve dergi kapsamına uygunluk açısından değerlendirilir.
 • Derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alan editörüne atar ya da kendisi hakem atayabilir.
 • Editör ve/veya alan editörü tarafından uygun görülürse makalenin konu alanında uzman ve farklı üniversitelerde çalışan en az 2 hakeme gönderilir

II) Hakem Değerlendirme Süreci (1 Ay)

 • Değerlendirme yapmaları için hakemlere 30 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir.
 • Hakem değerlendirmeleri olumlu sonuçlanır ise editör ve/veya alan editörleri hakem görüşlerini dikkate alarak kabul etme ya da dergi kalitesini ve prestijini korumak adına makul gerekçe(ler) göstererek makale reddetme yetkisine sahiptirler.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilir. Yazarların sözkonusu revizyon dosyalarını 30 gün içerisinde sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda yayınlanmasına karar verilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale reddedilebilir.
 • Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenmesine ve üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editörler kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.
 • 2 hakemden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda makalenin reddine karar verilir. Bu kararı editör ve/veya alan editörlerinin değiştirilemez.
 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.

III) Yayın Süreci

 • Kabul almış makaleler, yayınlanacak bir sonraki sayı için hazırlanır.
 • Makaleler, kabul tarihlerine göre sıralı bir şekilde yayınlanır.

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.