Yazarlar İçin Bilgi

Journal of Management Theory and Practices Research– JMTPR Haziran 2023 Cilt: 3 Sayı: 2 sayısından itibaren Dergipark altyapısı üzerinden yayınlanacaktır. bu nedenle makale gönderim işlemlerini https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmtpr adresinden yapmanın önemle rica olunur.

Bu altyapıdan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.DERGİPARK Adresi