Sosyal Medyada Şiddet

Sosyal Medya; Şiddet; Zorbalık; Mağdur

Yazarlar

  • Özlem ÇINAR N/A

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Şiddet- Zorbalık- Mağdur

Özet

Sosyal medya her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. İnsanlar gün geçtikçe biri sanal diğeri de fiziki dünyada olmak üzere iki farklı hayat sürmeye başlamaktadırlar. Görünmezlik ve bilinmezliğin verdiği güvenle insanlar kendilerini olduklarından farklı tanıtabilmekte ve bu da onlara istediklerini yapabilecekleri gibi bir özgüvene sahip olmalarına neden olmaktadır. Bu özgüven sonucunda da ortaya çıkan bir sosyal medya şiddeti, yeni bir şiddet türü olarak insanları, fiziki dünyadaki zorbalık ve şiddetten daha çok etkilemeye ve daha çok mağdur yaratmaya başlamıştır. Bu makalede sosyal medyada şiddet incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-06-01

Nasıl Atıf Yapılır

ÇINAR, Özlem. (2021). Sosyal Medyada Şiddet: Sosyal Medya; Şiddet; Zorbalık; Mağdur. Journal of Management Theory and Practices Research, 2(1), 37–44. Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/13