SAĞLIK HARCAMALARI VE İNTERNET KULLANIM İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Yazarlar

  • Vahap KARAÇADIR Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Harcamaları, İnternet Kullanımı, Panel Veri Analizi

Özet

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte beşerî sermayenin önemi artmıştır. Beşerî sermaye bileşenlerinden biri olan sağlık, doğrudan yatırımlara ek olmanın yanı sıra destekleyici bir güç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada temel amaç internet kullanımı ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 1968-2017 yılları arasında 35 OECD ülkesi için değişkenlerin verileri her yıl yayınlanmamasından kaynaklı dengesiz panel veri analizi ile incelenmiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla, cepten yapılan sağlık harcaması, genel hükümet nihai tüketim harcaması, tüberküloz insidansı, 65 yaş ve üstü kadın nüfusu yüzdesi, 65 yaş ve üstü erkek nüfusu yüzdesi ve interneti kullanan bireylerin yüzdesi değişkenleri kişi başı cari sağlık harcamasının belirleyicileri olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda OECD ülkelerinde internet kullanımında artışın sağlık harcamalarını artırdığı saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KARAÇADIR, V. (2022). SAĞLIK HARCAMALARI VE İNTERNET KULLANIM İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMY AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, 2(2), 41–52. Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/JPEPFM/article/view/166