İletişim

Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Ana bilim Dalı Başkanı

Suleyman Demirel University
Faculty of Economics and Administrative Sciences Finance Department

Temel İletişim

Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi
Telefon + 90 246 211 05 45

Destek İletişim

Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA
Telefon +90 536 680 86 88