Amaç ve Kapsam

JPEPFM in amacı, bir yayın aracı olarak ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder ve sorunların çözümü için hizmet vermektedir.

Dergimizde yayımlanmak için değerlendirmeye alınacak alanlar ; Kamu  Maliyesi, Kamu Ekonomisi ve Kamu Mali Yönetimi konuları başta olmak üzere, disiplinler arası ilişkiye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.  Bunlar; iktisat, işletme, hukuk,  siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, finans ve bankacılık, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi, uluslararası ilişkiler, turizm işletmeciliği, istatistik, sosyoloji, gibi diğer sosyal bilimlerdir.

JPEPFM;  akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan yazarları yenilikçi ve orijinal çalışmaları sunmaya davet eder. Orijinal teorik ve/veya çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilir. Kamu Ekonomisi ve Kamu Mali Yönetimi Dergisi-Journal of Public Economy and Public Financıal Management  (JPEPFM) dergisi editör kurulu; ulusal ve uluslararası uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul edilmesi veya edilmemesinde yetkilidir.