KIRSAL SOYLULAŞTIRMA KAVRAMI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Kırsal soylulaştırma, kırsal dönüşüm, bibliyometrik analiz, ilişkisel ağlar, bilgi haritası

Özet

İnsan yerleşimleri zaman içinde büyük değişimlere uğramaktadır. Dünya üzerinde 2007 yılında kentsel nüfus kırsal nüfusu geçerken, kırsal alanlar da ekonomik, sosyal ve fiziksel yönden hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Kırsal alanda meydana gelen değişimler, kentlilerin kıra doğru eğilimiyle ortaya çıkan kırsal soylulaştırma kavramıyla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kırsal alan-kentsel alan sınırlarının belirsizliği, işlevi değişen arazi kullanımları tartışılmaya devam ederken bu konu üzerinde özellikle 2000’li yıllardan sonra çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu makalede kırsal soylulaştırma ile ilgili çalışmaların veritabanlarından bilimsel bir tarama gerçekleştirmiştir. “Kırsal soylulaştırma” anahtar sözcüğü kullanılarak Web of Science tarafından taranan çalışmalar için 1980 ile 2022 yılları arasında 200 yayın üzerinden bibliyometrik bir analiz yapılmıştır. Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizini hem listeleme hem de görsel olarak ağ haritalarına dökme sonucu konunun daha iyi anlatılmasına ve kavranmasına olanak tanımaktadır. İşbirliği, ortak kullanım analizi ve atıflar analiz edilerek bu konuda en çok çalışma yapan ülkeler, kurumlar, önemli dergiler ve anahtar sözcükler ilişkisel olarak ortaya koyulmuştur. Bunlar kümelendirilerek bundan sonraki çalışmalar ve akademik işbirlikleri için bilgi haritaları sunulmuştur.

Ek Dosyalar

Yayınlanmış

2022-12-31