Editör Kurulu

Editör Kurulu

 DüzenleEditör Kurulu bölümünü düzelt

Yayımcı / İmtiyaz Sahibi / Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

AKADEMİK ÇALIŞMALAR DERNEĞİ adına Doç. Dr. Osman YILMAZ 

Dergi Editörü / Journal Editor

Doç. Dr. Süreyya Karsu Bolu Abant Izzet Baysal University

Yardımcı Editör 

Dr. Bilge Karga Göllü Çukurova University

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Mpanya Mpanya Jeannot          Istl Lubumbashı

Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun              Gazi Üniversitesi             

Prof. Dr. Sabiha Kılıç                                     Hitit Üniversitesi             

Prof. Dr. Selçuk Balı                                     Selçuk Üniversitesi         

Prof. Dr. Serpil Ağcakaya                            Süleyman Demirel Üniversitesi  

Prof. Dr. Ufuk Karadavut                             Karabük Üniversitesi                   

Doç. Dr. Bilsen Bilgili                                    Kocaeli Üniversitesi        

Doç. Dr. Derya Yayman                               Akdeniz Üniversitesi      

Doç. Dr. Ensar Ağırman                               Atatürk Üniversitesi       

Doç. Dr. Fuat Lebe                                        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. İpek Türker                                     İstanbul Üniversitesi      

Doç. Dr. Jale Sağlar                                       Çukurova Üniversitesi   

Doç. Dr. Murat Akkaya                                Arel Üniversitesi             

Doç. Dr. Muzaffer Bimay                            Batman Üniversitesi       

Doç. Dr. Özlem Tuna                                    Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi           

Doç. Dr. S. Öznur Sakınç                              Hitit Üniversitesi             

Doç. Dr. Yusuf Öcel                                       Düzce Üniversitesi