SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME: KENT MODELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yazarlar

  • Sevda KURU Gazi Üniversitesi

Özet

  

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KURU, S. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME: KENT MODELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/117