Dergiler

 • Türk Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi/Turkish Journal of Medicine and Health Sciences

  Türk Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanında Türkiye ve Dünya genelinde yapılan özgün araştırmaları dünya sağlık literatürüne kazandırmayı amaçlayan, bilimsel, akademik, hakemli, açık erişimli uluslararası bir dergidir.

  Türk Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, aşağıdaki makale türlerini kabul etmektedir:

  • Nitel veya nicel özgün araştırma makaleleri
  • Güncel derlemeler,
  • Olgu sunumları,
  • Editöre notlar.

  Türk Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi Temmuz ve Ocak ayları olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmaktadır. 

  Turkish Journal of Medicine and Health Sciences is a scientific, academic, peer-reviewed, open-access international journal that aims to contribute original research in the field of health sciences in Turkey and around the world to the world health literature.

  Turkish Journal of Medicine and Health Sciences accepts the following article types:

  Qualitative or quantitative original research articles
  Current compilations,
  Case reports,
  Notes to the editor.

  Turkish Journal of Medicine and Health Sciences is published electronically twice a year, in July and January.

  Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.    This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.  Creative Commons Lisansı

 • Journal of Advancements in Education

  Amaç ve Kapsam

  Journal of Advancements in Education (JAE), eğitim bilimleri alanında saygın bir hakemli dergi olup Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanmaktadır.

  Derginin temel amacı, eğitimdeki ilerlemelere dair özgün derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki edebiyat ve kitap incelemeleri, ve alanına katkıda bulunacağı düşünülen tam metinli basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır; hepsi eğitimdeki ilerlemelere özel olarak hazırlanmıştır.

  Journal of Advancements in Education (JAE), eğitimdeki teknolojik gelişmeleri yaygınlaştırmayı hedefleyen bir kapsamla ortaya çıkmıştır. Dergi, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi çeşitli disiplinlerde iletişim, teknoloji ve değerlendirme alanlarında bilimsel düşünce ve uzmanlık üreten bir disiplinin gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

  Yazım Kuralları

  Makaleler, belirlenen akademik standartlara uygun olarak APA 7 stiline bağlı kalarak yazılmalıdır. Makalelerin kelime sayısı minimum 5000, maksimum 7000 kelime aralığında olmalıdır. İlgili şablona aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  Makale şablonu

  Manuscript gönderimi ile birlikte benzerlik raporu da sunmalısınız; benzerlik oranı %10'dan az olmalıdır.

 • Uluslararası Yönetim Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

  Uluslararası Yönetim Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (UYAUD), yönetim bilimleri alanındaki özgün çalışmalara yer vererek literatüre katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası nitelikte, ücretsiz ve hakemli bir dergidir. Dergide, alana katkı sunan teorik ve/veya ampirik çalışmalar yayımlanmaktadır. UYAUD, 2022 yılında yayın hayatına başlamış olup, Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 defa yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

   

 • JOURNAL OF PUBLIC ECONOMY AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

  Kamu Ekonomisi ve Kamu Mali Yönetimi Dergisi-Journal of Public Economy and Public Financıal Management  (JPEPFM), açık erişimli, hakemli, yılda iki defa, Ekim  ve Nisan aylarında elektronik yayınlanan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. 2021 yılında kurulmuştur.

  JPEPFM’e  gönderilen makaleler, derginin standart hakem değerlendirme sürecini takiben kabul edilmek kaydıyla, tamamen ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Sosyal bilimler alanında yapılan Türkçe ve İngilizce, dilindeki teorik ve uygulamalı akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Kamu ekonomisi, kamu maliyesi ve kamu mali yönetim alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, sosyal bilimler araştırmalarının gelişmesine katkı sağlamak için sosyal bilim araştırmacıların çalışmalarını yayınlayarak alana katkı sunmayı amaçlar.

  JPEPFM Dergisi'ne gönderilen makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu incelemesinden geçer ve çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve çalışmalarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. durumlardan yazar/ları sorumludur.

 • Scientific Journal of Finance and Financial Law Studies

  Akademik Çalışmalar Grubu'nun bir yayını olan Scientific Journal of Finance and Financial Law Studies (SJFFLS); Kamu maliyesi, mali hukuk ve finans konularında teorik ve uygulamalı akademik çalışmaları Türkçe veya İngilizce olarak yayınlar. Dergide kamu maliyesi, mali hukuk ve finans ile ilgili konuları disiplinler arası, uluslararası ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyen araştırma çalışmalarına yer verilecektir. Derginin kamu maliyesi, mali hukuk ve finans disiplinlerinde en çok atıf alan dergi olması hedeflenmektedir.

  Scientific Journal of Finance and Financial Law Studies (SJFFLS); Akademik bir motivasyonla "ücretsiz" yayınlanan "uluslararası" hakemli "açık erişimli" bir dergidir. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan elektronik bir dergidir.   2021 yılında kurulmuştur.

   SJFFLS'ye gönderilen makaleler, derginin standart hakem değerlendirme sürecinden sonra kabul edilmeleri koşuluyla tamamen ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

  Dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilecek alanlar aşağıdaki gibidir:

  Maliye

  İşletme

  Ekonomi

  Finans

  İstatistik

  Ekonometri

  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

  Hukuk

  SJFFLS; akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve profesyonel, akademik kurum ve kuruluşlardan yazarları yenilikçi ve özgün eserler sunmaya davet eder.

 • Scientific Journal of Space Management and Space Economy

  Scientific Journal of Space Management and Space Economy, a publication of the Academic Studies Group, focuses on theoretical and applied academic studies in Turkish and English languages in space sciences. It aims to contribute to the literature by publishing the works of social science researchers to contribute to the development of social and applied scientific research.SJSMSE is an "international" peer-reviewed "open access" journal published "free of charge" with academic motivation. Upon evaluating the articles submitted through a standard peer-review process, SJSMSE will publish them with no charge. SJSMSE publishes biannually (June and December).
  Following fields of study are considered for the article submission, in relevance to space sciences:BusinessManagement and OrganizationEconomyFinanceInnovationSociologyPsychologyMarketingOther Social SciencesSJSMSE calls for innovative and original works by authors from academics, experts, researchers, professionals, students, and professional, academic institutions, and organizations.

   

 • Scientific Journal of Innovation and Social Sciences Research

  SJISSR, bir yayın aracı olarak, ulusal ve uluslararası sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder ve sorunların çözümü için hizmet vermektedir.

 • Journal of Management Theory and Practices Research

  HAKKINDA

  Akademik Çalışmalar Grubunun bir yayını olan Journal of Management Theory and Practices Research– JMTPR - sosyal bilimler alanında yapılan Türkçe ya da İngilizce dilindeki teorik ve uygulamalı akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sosyal bilimler araştırmalarının gelişmesine katkı sağlamak için sosyal bilim araştırmacıların çalışmalarını yayınlayarak yazına katkı sunmayı amaçlar.

  JMTPR akademik motivasyonla “ücretsiz”  yayınlanan, “uluslararası” hakemli “açık erişimli” bir dergidir.  JMTPR’e  gönderilen makaleler, derginin standart hakem değerlendirme sürecini takiben kabul edilmek kaydıyla, tamamen ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

  Dergimizde yayımlanmak için değerlendirmeye alınacak alanlar şunlardır:

  • İşletme
  • İktisat
  • Finans
  • Maliye
  • İstatistik
  • Ekonometri
  • Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
  • Antropoloji
  • Sosyoloji
  • Psikoloji
  • Hukuk
  • Diğer sosyal bilimler

  JMTPR;  akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardan yazarları yenilikçi ve orijinal çalışmaları sunmaya davet eder.