Biyomedikal Uygulamada Akıllı Şırınga Pompasının Tasarımı için Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) Gözden Geçirilmesi

Yazarlar

  • Mahrus Bawafie Mhd Harip POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
  • Che Zawiyah Che Hasan
  • Mohamad Adlee Nordin

Özet

Şırınga pompaları, hastalara belirli zaman dilimlerinde az miktarda sıvı veya ilaç vermek için biyomedikal uygulamada büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bir şırınga pompasının geliştirilmesindeki önemli özelliklerden biri, sıvıların intravenöz hat borusuna verilmesi için bir şırınganın pistonunun hareketini kontrol etmektir. Bu özellik, sıvıları uygularken işlevsel arıza ve hataları önlemek için gereklidir. Bu nedenle, mobil uygulama üzerinden insan etkileşimine olanak sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamasına şırınga pompası entegre edilerek bu tür bir hatayı tespit edebilmek ve en aza indirebilmek önemlidir. Bu makale, biyomedikal ve sağlık uygulamalarında akıllı bir şırınga pompasının potansiyel gelişimi için IoT'nin uygulanmasıyla ilgili mevcut araştırmaları, yöntemleri ve gelecekteki araştırmaların açık konularını tartışmaktadır. Önerilen projenin temel amacı, şırınga pompası uygulaması için hat tıkanıklığını ve bitiş alarmını tespit etmek için kullanılabilecek bir sistem tasarlamaktır. Önerilen sistem potansiyel olarak kullanıcıları veya klinisyenleri tıkanıklık akışının oluşması veya sıvıların hastaya tamamen infüze edilip edilmediği konusunda bilgilendirmek için kullanılabilir. Bu çalışmanın bulguları, şırınga pompası uygulaması için hat tıkanmasını ve son alarmını tespit etmek için kullanılabilecek bir sistem tasarlamak olan önerilen projemiz için faydalı olacaktır. Önerilen sistem, bir blynk uygulama arayüzü kullanarak bir NodeMCU ESP 8266 tarafından sürülen bir KY-037 ses sensörü cihazını entegre eder. Önerilen sistem potansiyel olarak kullanıcıları veya klinisyenleri tıkanıklık akışının oluşması veya sıvıların hastaya tamamen infüze edilip edilmediği konusunda bilgilendirmek için kullanılabilir.

Yayınlanmış

2022-06-30