PANDEMİ SÜRECİNİN İLETİŞİME ETKİSİ:İLİŞKİLERE YANSIMASI

Yazarlar

  • Remziye Terkan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

Özet

Çalışmada, tüm Dünya’yı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve bu salgınla iletişim becerilerinin zorlandığı aynı zamanda iletilmek istenen mesaj ve duyguların akım ve alımının nasıl kısıtlandığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçların iletişimi nasıl yönlendirip, şekillendirdiği ve iletişim kuramlarına ek bir kuram olarak girebilecek pandemi kuramı söz konusu olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmada 100 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve teknolojinin de katkısı ile iletişim becerilerinin kısırlaştığı, iletilmek istenen duygu, düşünce ve mesajların tam anlamı ile robotikleştiği gözlemlenmiştir. Her geçen gün teknolojinin farklı bir boyutta yaşama yansıması ile paralel yüz yüze iletişim ve yakın temasın mesafelere maruz kalması ilişkilerdeki açıklığı ve samimiyeti köreltmiş ve gerçeklikten uzaklaştırarak kişilerarası iletişimi pandemik iletişime çevirmiştir. COVID-19 salgınının pandemi olarak adlandırılmasıyla beraber kişilerin mecburi mesafeye kendilerini korumak amacı ile çekilmesi kaçınılmaz olup bireysel ve kurumsal iletişimler dijitalleşerek yeni Dünya düzenine uyum sağlamaya süratle yönelmişlerdir. Olaylar, mesajlar, kişileri ve kurumları yeni ve farklı iletişim portallarına itmiştir. Yine farklı kültür, anlayış ve düşünce bu şekilde dijital akışla kabul görmeye başlamıştır. Bu durum ilişkileri de farklı yönlendirmiş, yüz yüze olan iletişim akışını robotik ve kalıplaşmaya mecbur kılmıştır. Pandemi, gelişen teknolojiye daha hızlı adaptasyon yaratmış ve iletişimi dijital iletişim modeline çevirmiştir. Bu noktada duygu, düşünce ve mesaj aktarımları iletişimin duygu doğasından çıkarak gereklilik kalıbına sokmuştur. Pandemi ile bilgiyi işleme, özümseme, üretme, düşünme ve duyguları ifade etme tamamen değişmiştir. Duyguların beden dili ile yüz yüze aktarılmaması duyguyu, mesajı karşıya olduğu gibi iletememeye, hissettirememeye neden olmuş ve ilişkiler bir kalıbın içine girmiştir. Özetle, çalışmada COVID-19 salgınının, kişilerarası iletişimi nasıl etkilediği ve biçimlendirdiği irdelenmiş ve bunun duygu, düşünce ve ilişkilere nasıl yansıdığı araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi Süreci, İletişim, Teknoloji, Etkileşim

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30