SJISSR 2024 Haziran sayısı yayınlanmıştır.

2024-06-28

Scientific Journal of Innovation and Research Dergisi, Cilt 4 Sayı 1 (Haziran 2024) Dergipark sistemi üzerinden yayınlanmıştır. Yeni sayıya ulaşmak için https://dergipark.org.tr/tr/pub/sjissr/issue/85333 adresine tıklayınız.