FİNANSAL TEKNOLOJİLER (FINTECH) İLE KURUMSAL KREDİ BANKACILIĞINDA DEĞİŞİM VE GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Yazarlar

  • Enes KOÇOĞLU Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş
  • Filiz ERSÖZ Karabük Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

FinTech- Tarihçe- Kurumsal Kredi- Sürdürülebilir FinTech- Regülasyon Teknolojisi- Açık Bankacılık- Sigorta Teknolojisi- Kitle Fonlaması- Eşler Arası Borçlanma (P2P)- Sanal Evren- Blokzincir

Özet

Dünya üzerinde her şey değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bu değişim sadece kullanılan ürünlerde değil sistemlerde, doğada, insan ve insan ile ilişkili tüm süreçlerde gerçekleşmektedir. Günümüzde FinTech, finansal sistemde gerçekleşen değişimi ve gelişimi kavramsal olarak ortaya koyan kapsayıcı bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır. İşletmelerin artan üretim ihtiyacına paralel olarak insanların finansman kaynaklarına ulaşma arzusunu artırmıştır. Üretici yada tükecilerin ihtiyaç duyduğu finansmanın tedariğini sağlayan bankalar, artan finansman taleplerine doğru cevaplar vererek, sermayelerini ve mudilerinden topladıkları mevduatları kullanarak kârlılıklarını artırmak zorundadır. FinTech ile gerçekleşen önüne geçilemez finansal değişim sonrasında, bankaların kurumsal kredi verebilme kabiliyetini geliştirmeleri de çok önemlidir. Bu çalışmada FinTech gelişimi ile değişen bankacılık sisteminin tanımlanması, bankaların şubesiz hizmet verdiği bir ortamda ve kurumsal segmentte yer alan müşterilerinin kredi limit tahsis süreçlerinde FinTech kullanımının önemine yönelik literatürler araştırılmış ve sonuçlar  değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KOÇOĞLU, E., & ERSÖZ, F. (2022). FİNANSAL TEKNOLOJİLER (FINTECH) İLE KURUMSAL KREDİ BANKACILIĞINDA DEĞİŞİM VE GELİŞMELER: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/81