WEBER’İN DEMİR KAFESİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ ETKİLER Mİ?

Yazarlar

  • Tuğba İMADOĞLU
  • Mustafa Fedai ÇAVUŞ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Weber’in Demir Kafesi- Eşbiçimlilik- Bürokratik Örgüt- Örgütsel Değişim

Özet

Günümüzde siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal, teknolojik olmak üzere birçok alanda sürekli bir değişim söz konusudur. Belirli amaçları doğrultusunda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen örgütlerin de bu değişimleri yakından takip etmeleri ve bu değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Modern dünyanın rasyonel bürokratik bir yapıda şekillenmesiyle emirlere mecburen uyan ve yaratıcılıklarının engellenerek tektipleşen bireylerin oluşması durumunu Weber demir kafes içinde kalmak olarak adlandırmaktadır. Kısaca bireyin her türlü bireysel özellikten uzaklaştırılarak mekanikleşmesi yani kendi kuralları olan modern köleler yaratılmasıdır. Bu kapsamda bu çalışmada Weber’in demir kafesi ve örgütsel değişim kavramları üzerinde bir bakış açısı oluşturmak amaçlanmaktadır ve iki soruya cevap aranmaktadır: Bürokratik örgüt anlayışının tezahürü olan izomorfik (eşbiçimli) örgüt yapılanması günümüz değişim ortamında varlığını devam ettirebilir mi? Yoksa örgütler yeni bir anlayışla, esnek izomorfizm ile karşı karşıya mı kalacaktır?

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

İMADOĞLU, T., & ÇAVUŞ, M. F. (2022). WEBER’İN DEMİR KAFESİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ ETKİLER Mİ?. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/80