COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yazarlar

  • İbrahim Orkun Oral
  • Demet EROĞLU SEVİNÇ

Anahtar Kelimeler:

makroekonomi- Covid-19- Büyüme- İşsizlik

Özet

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını insan yaşamını ciddi anlamda etkilemektedir. Pandemi hakkındaki bilgiler her gün değişiklik gösterirken, dünya genelinde hastalığın hızlı yayılması, hasta ve ölüm sayılarının sürekli artması sosyal yaşamı ve sağlık sistemini olumsuz etkilerken, aynı zamanda belirsizlikleri de beraberinde getirdiği ifade edilebilir. Bu belirsizliğin görüldüğü alanlardan bir tanesi de ekonomi olmuştur. Bu bağlamda salgının ekonomi üzerindeki etkisinin belirgin bir göstergesi olarak birçok uluslararası kuruluşun salgına bağlı olarak ekonomik büyüme tahminlerini revize etmeleri gösterilebilir. Diğer bir ifadeyle ülkelerin daha önce karşılaşmadıkları bir ekonomik kriz ortamı meydana gelişmiştir. Sosyal mesafe, sokağa çıkma yasakları, bazı sektörlerde üretimin durdurulması, uluslararası seyahatlerde sınırlamaların getirilmesi gibi salgını önlemeye yönelik uygulanan sınırlayıcı tedbirler ekonomide arz ve talep düşüşlerine neden olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle birçok ülkede söz konusu talep ve arz düşüşlerini önlemeye yönelik devlet destekli birçok programlar ilan edilmiştir. Birçok ülkede sektörlere maddi destek, borç öteleme, kredi sağlama, işgücü maliyetlerini düşürmeye yönelik destekler açıklanmıştır. Bu çerçevede bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından Eylül ayına kadar olan süreçte salgının ekonomik etkilerini daha önce yapılan çalışmalara ve açıklanan destek programlarına yer vererek incelemektedir. Bu anlamda seçilen makro göstergeler sırasıyla ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda salgının ekonomi üzerinde bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

2020-10-15

Nasıl Atıf Yapılır

Oral, İbrahim O., & EROĞLU SEVİNÇ, D. (2020). COVID-19 EKSENLİ SAĞLIK KRİZİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Journal of Management Theory and Practices Research, 1(1), 58–70. Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/5

Sayı

Bölüm

Makaleler