KORONAVİRÜS’ÜN DİJİTAL PAZARLAMA, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE EKONOMİYE ETKİLERİNİN SEKTÖREL BAZDA İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Rabia ÇİFCİSOY Kırıkkale Üniversitesi
  • Cihat KARTAL

Anahtar Kelimeler:

Koronavirüs Pandemisi- Dijital Pazarlama- Tüketici Davranışları

Özet

Bu çalışmanın amacı, salgın hastalıkların ülke ekonomileri üzerindeki etkilerini sektörelbazda ortaya koyabilmektir. Tüketici davranışlarının çevresel unsurlardan etkilendiği bir ortamda,  pandeminin tüketici psikolojisi üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek günümüz pazarlama dünyasının önemli bir sorunsalıdır. Bu kapsamda çalışmamızda, ekonomik veriler çerçevesinde, pandemiden en çok etkilediği değerlendirilen turizm, gıda, kozmetik, medikal malzeme ve farmakoloji, temizlik ve kişisel bakım ürünleri üreten sektörler ile tüketici davranışlarının değerlendirilebilmesi açısından psikoloji mesleği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, çeşitli uzman görüşlerinden yararlanılarak tüketici davranışlarında yaşanan değişimler sektörelbazda değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler söz konusu sektörlerde tüketici davranışlarına paralel yeni stratejiler geliştirdiklerini göstermiştir. Çalışmamızda ayrıca dijital pazarlamaya ilgi konusunda yaşanan değişimler ve ülkelerin e-ticaret hacimlerinde meydana gelen değişiklikler de incelenmiştir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası literatür araştırmasının yanı sıra iş dünyasından kişisel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler elektronik ticaret dünyasında da başta alışveriş alışkanlıkları olmak üzere demografik değişkenlerde değişimlerin yaşandığını göstermektedir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFCİSOY, R., & KARTAL, C. (2022). KORONAVİRÜS’ÜN DİJİTAL PAZARLAMA, TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE EKONOMİYE ETKİLERİNİN SEKTÖREL BAZDA İNCELENMESİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/38