ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇANKIRI’DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARI ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Gönül GÜL EKŞİ çankırı karatekin üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Organizational Support- Organization and Motivation

Özet

Çalışanların görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesinde ve dolayısıyla örgütsel amaçlara ulaşmasında çalışanların, yöneticilerinden gördüğü desteği rolü oldukça önemlidir. Örgütsel destek; örgüt çalışanlarının örgüte yaptıkları katkılara değer verilmesi ve çalışanların emeklerinin karşılığında ödüllendirilmesidir. Örgütsel destek; çalışanların verimliliğinin, performansının ve işe bağlılığının artmasına yardımcı olduğu gibi işten ayrılma niyet ve devamsızlık gibi üretkenlik dışı davranışlarında azalmasına katkıda bulunur. Çalıştığı örgütten beklediği desteği alan kişi daha istekli ve işine bağlı olacaktır. Böylece yaptığı işte performansı artacak, daha mutlu ve huzurlu çalışacaktır. Bu çalışmamızda örgütsel desteğin çalışanın motivasyonu üzerine etkileri ele alınmıştır. Çalışma örgütsel destek ve algılanan örgütsel desteğe ilişkin literatür bölümü ve Çankırı ilindeki iki sağlık kuruluğuna yapılan niceliksel analiz ve sonuçlarını içeren yöntem bölümünden oluşmuştur. Sonraki bölümde konuyu daha somut olarak açıklayabilmek için; çalışmada yapılan anket değerlendirilmiştir. Örgütsel desteğin örgüt çalışanlarının motivasyonu üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla Çankırı ilindeki iki sağlık kuruluğuna anket yapılmıştır. Bu iki sağlık kuruluşunun çalışanlarına ayrı ayrı günlerde, birebir görüşme yapılarak anket uygulanmıştır. Sonuçta; ankete dâhil olan iki kurumun çalışanları verdikleri cevaplar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

GÜL EKŞİ, G. (2022). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇANKIRI’DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARI ÖRNEĞİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/167