İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: İŞ YERİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA VE DİJİTALLEŞME

Yazarlar

  • Sinem SÖNMEZ
  • Nurdan KALAYCI

Anahtar Kelimeler:

İnsan Kaynakları Yönetimi- Dönüşüm- Dijitalleşme- İş Yerinden Bağımsız Çalışma

Özet

Dijitalleşen dünya ve iş süreçleriyle birlikte insan kaynakları yönetimi de değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Bu değişim insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarında görülmektedir. Bunların başında iş yerinden bağımsız çalışma gelmektedir. İş yerinden bağımsız çalışma, diğer bir değişle uzaktan çalışma, dünyayı etkileyen pandemi dönemi ile önemini arttırarak işletmeler tarafından benimsenmiştir. Ev ve ev dışında internet imkânının olduğu farklı yerlerden çalışma imkânını sunan bu yeni iş modeli için işletmelerin teknolojik altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Bu da dijitalleşmenin işletmeler açısından önemini göstermektedir. Hazırlanan bu çalışma ile insan kaynakları yönetiminin dönüşümü bahsedilen olgular ekseninden anlatılmak istenmiştir. Bu amaçla önce iş yerinden bağımsız çalışma ve dijitalleşme kavramları değerlendirilerek ele alınmıştır. Araştırma türünde ele alınan çalışma ile önemi artan iş yerinden çalışmanın insan kaynakları yönetiminde dijitalleşme aracılığı ile nasıl geliştiği anlatılmak istenmiştir. Bu şekilde gelecekteki çalışmalar açısından önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

SÖNMEZ, S., & KALAYCI, N. (2022). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: İŞ YERİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA VE DİJİTALLEŞME . Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/149