BAŞKA BİR KÖYLÜLÜK MÜMKÜN

Yazarlar

  • Özlem YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Özet

İncelemeye konu olan ‘Başka Bir Köylülük Mümkün’ adlı çalışma, kitabın editörü ve aynı zamanda Tarım Ekonomisi Derneği başkanı Tayfun Özkaya öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalıştay’da yer alan konuşmacıların sunumlarını içermektedir. Bu çalıştay’ın ve tabi ki kitabın çıkış noktası köylü nüfusunu % 5’in altına düşürmeye çalışan politika ve süreçleri değerlendirmek ve tartışmaktır. Burada kırsal alandaki dertlerin çözümünün nüfus politikası mı olduğu, köylülüğün rolüne geleneksel ve modern perspektiflerden bakmak zorunda mıyız? Sürdürülebilir, onarıcı ve dayanıklı bir köylülük hangi kırsal politikalar ile mümkün? Ekolojik hassasiyetleri olan, biyo-çeşitliliği önemseyen, insanlığın doğaya verdiği tahribatı durdurmak hatta tersine çevirmek isteyen köylüler ile nasıl etkileşim kurulabilir? Ve son olarak kimseye muhtaç olmadan haysiyetli ve insana yakışır bir kırsal hayatı kurmak isteyenler neler yapabilir? sorularına yanıt aranmıştır. Bu kitabın amacı çalıştay’da tartışılan ve belirli çözüm önerileri sunulan kırsal kesimli ilgili konuların daha geniş kesimlere ulaştırılması olmuştur. Bu kitap aracılığıyla kent ve kırda yaşayan ve bu konulara ilgi duyan vatandaşlar katkılarıyla tartışmayı ilerleterek bir şekilde gündeme taşımayı başarmaktır.

 

Kitabı işlediği konular bakımından 2 bölümde inceleyebiliriz. 1. Bölüm genel olarak kırsal kesim ve tarımsal üretim sürecinin maruz kaldığı zorlukların belirtilmesi ve bu zorlukların çözümüne ilişkin önerileri ifade ederken 2. Bölümde Van Der Ploeg köylü üretim tarzı ve girişimci üretim tarzı arasında karşılaştırmalı bir analiz yapmıştır. Avrupa’da girişimci tarımın ölmekte olduğunu köylü üretim tarzının ise son zamanlarda yükselişte olduğunu ifade etmektedir. Düşüncelerini Hollanda’da 2 üretim tarzına göre süt üretimi sürecinin analizine dayandırarak desteklemektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAMAN, Özlem. (2022). BAŞKA BİR KÖYLÜLÜK MÜMKÜN. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/121