ADLİ MUHASEBE, ADLİ MUHASEBE MESLEĞİ VE ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI

Yazarlar

  • Kader TÜRKOĞLU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNÜVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Adli Muhasebe- Adli Muhasebe Mesleği- Adli Muhasebe Uygulamaları

Özet

Adli muhasebenin temeli Amerika Bileşik Devletleri uygulamalarıdır. Türkiye için adli muhasebe yeni bir disiplindir. Adli muhasebe yeni bir kavram olduğu için tek bir tanımı yoktur. Adli muhasebenin yaygın tanımı dava desteği, hile tespiti ve önlenmesi, uzman tanıklığı gibi soruşturma hizmetlerini içeren disiplin şeklindedir. Uzman desteğine ihtiyaç duyulması, bazı durumlarda denetim sisteminin başarısızlığı, hilelerdeki artış, işletmelerin başarısızlıklarındaki artış gibi durumlar adli muhasebeciye ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Adli muhasebecinin kişilik özellikleri, itibarı, bilgi birikimi önemlidir. Adli muhasebeciler geleneksel muhasebeciler ve denetçilerden farklı beceri, bilgi ve görevlere sahiptir. Adli muhasebe uygulama alanları dava destek danışmanlığı (hukuki destek), uzman tanıklık (bilirkişilik) ve hile denetçiliği (Araştırmacı muhasebecilik) olmak üzere üç bölümde incelenir. Çalışmanın adli muhasebe literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada adli muhasebe konusu ele alınmaktadır. Bu konu kapsamında çalışmada öncelikle adli muhasebe kavramı incelenmektedir. Daha sonra Adli muhasebe mesleği hakkında bilgi verilmektedir. Devam eden kısımda adli muhasebe uygulamaları hakkında açıklama yapılmaktadır. Son olarak çalışmanın sonuç kısmında konun genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRKOĞLU, K. (2022). ADLİ MUHASEBE, ADLİ MUHASEBE MESLEĞİ VE ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARI. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/108