Editör Kurulu

İmtiyaz Sahibi / Publisher

AKADEMİK ÇALIŞMALAR DERNEĞİ

 

Dergi Editörü / Journal Editor

Doç. Dr. Derya YAYMAN Akdeniz University

 

Editör Yardımcıları/ Assistant Editors

 Prof. Dr. Emine Kızıltaş UZUNALİ       Siirt University

  Doç. Dr. İpek TÜRKER                          İstanbul University

  Doç. Dr. Murat AKKAYA                       İstanbul Arel University

  Dr. Nüket Evrim KARATURP                9 Eylül University

 

Yabancı Dil Editörleri / Foreign Language Editors

  Doç. Dr. Mustafa ASLAN         İstanbul Gelişim University

 Avukat Nurgül YAYMAN  YILMAZ        Antalya Barosu

 

Bilimsel Hakem ve Editör Kurulu / Scientifc Referee and Editorial Board            

Dr.Kalthum ISHAK           Universiti Teknologi Malaysia

Prof. Dr. Asuman ALTAY                     Dokuz Eylül University

Prof. Dr. Yüksel BAYRAKTAR               İstanbul University

Prof. Dr. Kamil TÜĞEN                         9 Eylül University

Prof. Dr. Emine UZUNALİ                    Siirt University

Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR              Celal Bayar University

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN                     9 Eylül University

Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA                   Isparta University

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR           Celal Bayar University

Doç. Dr. Osman YILMAZ                       Batman University

Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT                  Karabük University

Doç. Dr. Ensar AĞIRMAN                     Atatürk University

Doç. Dr. Derya YAYMAN                        Akdeniz University

Doç. Dr. Mustafa ASLAN                        İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç. Dr. Murat AKKAYA                         İstanbul Arel University

Doç. Dr. İpek TÜRKER                             İstanbul University

Dr. Nüket Evrim KARATURP                  9 Eylül University

Dr. Beyhan YASLIDAĞ                            İstanbul University

Dr. Güneş TOPÇU                                   Çanakkale 18 Mart University

Dr. İsmail CAN                                         Kırıkkale University

Dr. Osman Nuri ŞAHİN                          İzmir Ekonomi University

Dr. Özgür Çark                                        Abant İzzet Baysal University

Dr. Logaiswari INDIRAN                       Malaysia Teknologi University

Dr. Pg Mohd Auza'e Pg ARSHAD         Malaysia Kelantan University

Dr. Arjeta HALLUNOV                           Aleksandër Moisiu University 

Assist. Prof., Manısh Nandkıshor GUPTA       India Government Engineering College Assist.

Prof. Nandkıshor Tulshıram PIMPALKAR         India Waymade College Of Educatıon

Dr. Esther Ranmilowo ADERİNTO                   Lead City University 

Dr. Anjali DAVE                     Novant Health Presbyterian Medical Center 

Dr. Mariam SETAPA                                Malaysia Teknologi University

Dr. Chiragbhai Mahendrabhai DARJİ Waymade College of Education

Dr. Javaria NASIR                    Pakistan University 

Dr. Vivekanand JHA                Indira Gandhi National Open University

Dr. Nurdan KALAYCI       

Dr. Mehmet KAPLAN        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dr.Kalthum ISHAK           Universiti Teknologi Malaysia