GÜL EKŞİ, G. (2022) “ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇANKIRI’DAKİ SAĞLIK KURULUŞLARI ÖRNEĞİ”, Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Erişim adresi: https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/167 (Erişim: 25 Temmuz 2024).