SÖNER ÜNSAL, H., ERDOĞAN, M., ÇAY, A., ŞEN, R., ERDOĞAN, E., & UÇAK, S. (2022). ÖĞRETMENLERDE MENTAL İYİ OLUŞ VE ETİK DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/130