(1)
SÖNER ÜNSAL, H.; ERDOĞAN, M.; ÇAY, A.; ŞEN, R.; ERDOĞAN, E.; UÇAK, S. ÖĞRETMENLERDE MENTAL İYİ OLUŞ VE ETİK DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ. JMTPR 2022, 3.