civek, funda. “TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA NİYETLERİNİN DAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİNE DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI”. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMY AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT 2, no. 2 (Aralık 31, 2022): 81–110. Erişim Temmuz 25, 2024. https://journals.academicianstudies.com/JPEPFM/article/view/133.