civek, funda (2022) “TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA NİYETLERİNİN DAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİNE DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI”, JOURNAL OF PUBLIC ECONOMY AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, 2(2), ss. 81–110. Erişim adresi: https://journals.academicianstudies.com/JPEPFM/article/view/133 (Erişim: 25 Temmuz 2024).