civek, funda. (2022). TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA NİYETLERİNİN DAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİNE DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMY AND PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, 2(2), 81–110. Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/JPEPFM/article/view/133